ស៊ុមរន្ទា

  • ស៊ុមដែក Scarfolding

    ស៊ុមដែក Scarfolding

    ការពិពណ៌នាផលិតផល: រចនាសម្ព័ន្ធដែក Scarfolding 1.Raw Material: Q235 Steel.2.Application: Steel Prop ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់បញ្ឈរក្នុងការសាងសង់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្រង់បែបបទ ដូចជាការសាងសង់កំរាលឥដ្ឋ។3.Structure: Steel Prop ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងពីចានបាត បំពង់ខាងក្រៅ បំពង់ខាងក្នុង គ្រាប់វិល ម្ជុល cotter ចានខាងលើ និងគ្រឿងបន្លាស់នៃជើងកាមេរ៉ាបត់ ក្បាល Jack រចនាសម្ព័ន្ធគឺសាមញ្ញ និងអាចបត់បែនបាន។Scarfolding Steel Frame ស៊ុមរន្ទា គឺជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោម wi...